Categories
NEWS
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ศาลฎีกายุโรปประกาศว่า CBD ไม่ถือเป็นสารเสพติดภายใต้สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในยุโรปพบความล่าช้าในการดำเนินปฏิรูปกฎระเบียบที่สำคัญเนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 เช่นประเทศฝรั่งเศสเลื่อนการเริ่มต้นของโครงการทดลองกัญชาทางการแพทย์ของประเทศ หรือ ประเทศเยอรมันนีเลื่อนการปลูกกัญชาระดับชาติออกไป
แม้จะมีความล่าช้าด้านกฎระเบียบ แต่การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วยในยุโรปกลับเพิ่มขึ้น จากการประเมินของ Prohibition partners คาดว่าผู้ป่วยกว่า 60,000 คนสามารถเข้าถึงยากัญชาได้เป็นครั้งแรกในยุโรปในช่วงปี 2020 ทำให้มีผู้ป่วยทั้งหมด 185,000 รายที่เข้าถึงการรักษากัญชาทางการแพทย์ในภูมิภาค
ห่วงโซ่อุปทานกัญชาของยุโรป (The European Cannabis Supply chain) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงปี 2020 การส่งออกว่าของกัญชาทางการแพทย์จากเนเธอร์แลนด์และแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลักในสหภาพยุโรปลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปีโดยมีผู้เล่นใหม่จากภูมิภาคอื่นๆเช่นประเทศอิสราเอลและอุรุกวัยในขณะที่มีการนำเข้ากัญชามากขึ้นในประเทศเยอรมันนีทำให้เห็นว่าอำนาจในการผูกขาดทางประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์และแคนาดาเริ่มลดลง
จากการสำรวจของ Prohibition partners ประเทศเยอรมันนีมีจำนวนผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์มากที่สุดในปี 2021  มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2025 ผู้ป่วยจำนวนมากจากประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรจะสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้มากขึ้น ซึ่งประเทศใหญ่ทั้งสองประเทศนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในเรื่องของ market share ตลาดกัญชาในยุโรปในอนาคต
การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการยังคงผิดกฎหมายในยุโรป ดังนั้นตลาดกัญชาในขณะนี้จึงเป็นทางการแพทย์ทั้งหมด
Source: Prohibition Partners Report 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Categories