Categories
CANNABIS 101

ปัจจุบันมีผู้เลือกใช้นำ้มัน CBD เป็นทางเลือกจากธรรมชาติในการรักษาอาการปวด แล้ว CBD สามารถบรรเทาอาการปวดได้อย่างไร

โดยทั่วไปแล้วการใช้สารเพื่อบรรเทาอาการปวดทำได้สองวิธี หนึ่งคือการบรรเทาการอักเสบในบริเวณที่บาดเจ็บและสองคือการเข้าไปทำปฎิกิริยากับบริเวณสมองที่ประมวลผลเกี่ยวกับความเจ็บปวด การรักษาอาการปวดที่ดีที่สุดคือการรวมทั้งสองวิธีเข้าด้วยกัน ยาที่สกัดจากฝิ่นเช่น มอร์ฟีนจึงเป็นทางเลือกในการรักษาอาการปวด แต่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายที่ไม่น่าพึงประสงค์และอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการพึ่งพายาหรือติดได้

มีการค้นพบสรรพคุณของ CBD ในการบรรเทาอาการอักเสบมานานแล้วโดยพบว่า CBD ทำปฏิกิริยากับ endocannabinoid system ที่สามารถช่วยลดอาการอักเสบได้ จากการวิจัยล่าสุดในปี 2021 ของ University of Iran พบว่า CBD อาจสามารถส่งผลต่อบริเวณสมองที่ประมวลผลความเจ็บปวดได้เช่นกัน การวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยในหนูทดลองด้วยการฉีด CBD เข้าไปในสมองส่วนที่ประมวลผลและโต้ตอบกับความเจ็บปวด ผลการทดลองพบว่าหนูทดลองมีอาการไวต่อความเจ็บปวดน้อยลง

การวิจัยนี้มีความสำคัญเพราะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาประสิทธิภาพของ CBD เพิ่มเติมในเรื่องของการรักษาอาการปวดเรื้อรังที่ความเจ็บปวดไม่ได้เป็นผลมาจากการอักเสบอีกต่อไป แต่อาจเกิดจากการส่งสัญญาณประสาทที่ผิดปกติหรือการประมวลผลของสมองนั่นเอง

 

ที่มา: Kaplan, J. (5 Jan 2022). The top cannabis research studies of 2021. Leafly. Available from: https://www.leafly.com/news/science-tech/top-cannabis-research-studies-2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Categories