Categories
NEWS

ปัญหาและความท้าทายในอุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลกขณะนี้คือความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์กัญชา รวมถึงการที่กัญชายังมีสถานะทางกฎหมายที่คลุมเครือ เช่นในบางประเทศกัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมาย แต่ทางสันทนาการยังผิดกฎหมาย สินค้าและผลิตภัณฑ์กัญชามีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานะและข้อกฎหมายของประเทศนั้น ๆ การเก็บข้อมูลโดยการใช้ blockchain จึงสามารถเป็นทางเลือกของผู้ประกอบการในธุรกิจกัญชาในการแก้ปัญหานี้เพราะBlockchain คือเทคโนโลยีการประมวลผลและระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์และไม่มีตัวกลาง ผู้ใช้จะมีฐานข้อมูลเดียวกันเหมือนกับห่วงโซ่และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที จึงมีความโปร่งใสปลอดภัยน่าเชื่อถือ

Blockchain สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมกัญชาได้โดยจะสามารถติดตามและตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ที่มา การปลูก การเก็บเกี่ยว เงินทุน ใบอนุญาต และรายละเอียดสำคัญอื่น ๆ จึงเป็นเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและมีความโปร่งใสต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลแล้วยังมีระบบ smart contract ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของ blockchain ระบบนี้สามารถใช้ในการบันทึกข้อตกลงของสัญญาที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองและไม่จำเป็นต้องมีคนกลาง เป็นการใช้ระบบในการตรวจสอบเอกสาร เช่นใบอนุญาตหรือหลักฐานทางการเงิน เช่น ผู้ขายและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สามารถอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดไปยังblockchainที่กำหนด ข้อมูลทั้งหมดนี้จะได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และแชร์ตามขั้นตอนที่เหมาะสมโดยใช้ระบบ smart contract นี้

สรุปแล้ว blockchain เป็นระบบที่ความปลอดภัยและความโปร่งใสซึ่งมีความสำคัญต่อหลายอุตสาหกรรม ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มทำให้กัญชาถูกกฎหมายและมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชามากขึ้น จึงทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมกัญชาทั่วโลก blockchain จึงถือเป็นทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและโปรงใส่ในผลิตภัณฑ์กัญชาได้

ที่มา: Puffenbarger, B. (3 November 2021). How Blockchain Can Impact the Cannabis Industry. Ganjapreneur. Available from: https://www.ganjapreneur.com/how-blockchain-can-impact-the-cannabis-industry/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Calendar

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Categories